8-9 Νοεμβρίου 2018: Επίσκεψη της ομάδας εργασίας του AdVENt στους Εθνικούς Δρυμούς Οίτης και Παρνασσού

Στο πλαίσιο των ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΕΕ1) «Γνωσιακή Βάση Χλωρίδας» και 2 (ΕΕ2): «Ψηφιακό Υλικό Αποτύπωσης Φυσικού Περιβάλλοντος Δρυμών», και, πιο συγκεκριμένα, των Δραστηριοτήτων Δ1.1: «Μελέτη Χλωρίδας» και Δ2.1: «Μελέτη πεδίου», αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μελών τις ομάδας εργασίας του AdVENt από όλους τους συμμετέχοντες φορείς στους Εθνικούς Δρυμούς Οίτης και Παρνασσού. Αντικείμενο της επίσκεψης ήταν κυρίως η επιτόπια περιήγηση σε μονοπάτια και σημεία ενδιαφέροντος των δύο δρυμών με σκοπό τη διερεύνηση και τον προσδιορισμό των απαιτήσεων και των προδιαγραφών της ψηφιακής αποτύπωσης των διαδρομών, του φυσικού περιβάλλοντος, της χλωρίδας καθώς και των πολιτιστικών και φυσικών σημείων ενδιαφέροντος.

Πρόγραμμα επίσκεψης

Πέμπτη, 8/11/2018 | Επιτόπια περιήγηση στον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού | Αμφίκλεια Φθιώτιδας

  • Περιήγηση σε τμήμα της διαδρομής «Αμφίκλεια-Σπηλιά Οδ. Ανδρούτσου».
  • Επίσκεψη της ομάδας εργασίας στην έδρα του ΦΔΕΔ Παρνασσού στην Αμφίκλεια και συνάντηση εργασίας με τα μέλη του ΦΔΕΔ Παρνασσού.
  • Επίσκεψη στα ερείπια του αρχαίου κάστρου της Λιλαίας, καθώς και τις πηγές του Κηφισού.

Παρασκευή, 9/11/2018 | Επιτόπια περιήγηση στον Εθνικό Δρυμό Οίτης | Παύλιανη Φθιώτιδας

  • Επίσκεψη στις θέσεις-σημεία ενδιαφέροντος «Πυρά Ηρακλέους» και «Καταβόθρα» της Οίτης (υψόμετρο περίπου 1.500μ).
  • Πραγματοποίηση πεζοπορικής διαδρομής «Παύλιανη-Υγρότοπος Τζιρού», διάρκειας περίπου 2 ωρών.
  • Επίσκεψη στο μουσείο Υδροκίνησης, Παύλιανη.