8-9 Νοεμβρίου 2018: Επίσκεψη της ομάδας εργασίας του AdVENt στους Εθνικούς Δρυμούς Οίτης και Παρνασσού

Στο πλαίσιο των ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΕΕ1) «Γνωσιακή Βάση Χλωρίδας» και 2 (ΕΕ2): «Ψηφιακό Υλικό Αποτύπωσης Φυσικού Περιβάλλοντος Δρυμών», και, πιο συγκεκριμένα, των Δραστηριοτήτων Δ1.1: «Μελέτη Χλωρίδας» και Δ2.1: «Μελέτη πεδίου», αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μελών τις ομάδας εργασίας του AdVENt από όλους τους συμμετέχοντες φορείς στους Εθνικούς Δρυμούς Οίτης και Παρνασσού. Αντικείμενο της επίσκεψης ήταν …

8-9 Νοεμβρίου 2018: Επίσκεψη της ομάδας εργασίας του AdVENt στους Εθνικούς Δρυμούς Οίτης και Παρνασσού Read More »

Αντικείμενο του Έργου

Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την ενίσχυση της εμπειρίας περιήγησης σε περιοχές  ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και φυσικού κάλλους και η δημιουργία σύγχρονου ψηφιακού υλικού για την προβολή τους, ώστε να αναδειχθεί ο φυσικός τους  πλούτος ως αξιόλογο, ελκυστικό και σύγχρονο τουριστικό προϊόν. Το έργο φιλοδοξεί …

Αντικείμενο του Έργου Read More »