Λίγα λόγια για το έργο

Το έργο «Επαυξημένη Περιήγηση στους Εθνικούς Δρυμούς» (AdVENt) εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» (Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020) με φορέα διαχείρισης την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων τους Τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ). Ημερομηνία έναρξης του έργου είναι η 31η Ιουλίου 2018 και η διάρκειά του είναι 36 μήνες.

Αντικείμενο του έργου AdVENt είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την ενίσχυση της εμπειρίας περιήγησης σε περιοχές  ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και φυσικού κάλλους και η δημιουργία σύγχρονου ψηφιακού υλικού για την προβολή τους, ώστε να αναδειχθεί ο φυσικός τους  πλούτος ως αξιόλογο, ελκυστικό και σύγχρονο τουριστικό προϊόν.

Το έργο εστιάζει στο ορεινό σύμπλεγμα της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, το οποίο περιλαμβάνει τους Εθνικούς Δρυμούς Οίτης και Παρνασσού με αξιόλογο φυσικό και πολιτισμικό πλούτο, όπως πεζοπορικά μονοπάτια (μεταξύ αυτών το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 και το εθνικό μονοπάτι 22), γραφικούς παραδοσιακούς οικισμούς, πυκνά ελατοδάση, ενδημικά και σπάνια φυτικά είδη, σημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (φαράγγια, καταρράχτες και σπήλαια), ιστορικές τοποθεσίες και αρχαιολογικά μνημεία.

Εταίροι:

INDIGITAL AE | ΙΕΛ / E.K. «ΑΘΗΝΑ» | ΙΜΔΟ / ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» | ΟΑΣΕ AΑE

Στόχοι

Το έργο στοχεύει στην ανάδειξη και την προώθηση του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου των ορεινών περιοχών της Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας με επίκεντρο τους Εθνικούς Δρυμούς Οίτης και Παρνασσού και, κατά συνέπεια, στον εμπλουτισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τοπικού τουριστικού προϊόντος. Για τον σκοπό αυτό, δύο ερευνητικοί φορείς και δύο επιχειρήσεις θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη:

 1. Βάσης Δεδομένων της χλωρίδας των Εθνικών Δρυμών Οίτης και Παρνασσού, η οποία θα περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό υλικό για τα φυτικά είδη, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες γι’ αυτά. Η Βάση Δεδομένων θα είναι ελεύθερα διαθέσιμη μέσω ιστότοπου.
 2. Διαδικτυακής εφαρμογής εικονικής περιήγησης (virtual tour) στην Οίτη και τον Παρνασσό, η οποία θα περιλαμβάνει την προβολή ψηφιακών αποτυπώσεων επιλεγμένων μονοπατιών και αξιόλογων σημείων φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος των δύο δρυμών (βίντεο περιήγησης 360Ο, πανοραμικών φωτογραφιών, τρισδιάστατων αναπαραστάσεων) και πληροφοριών γι’ αυτά.
 3. Εφαρμογής επιτόπιας περιήγησης για κινητές συσκευές με λειτουργικότητες επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality-AR), η οποία θα επιτρέπει: α) την αναγνώριση φυτικών ειδών των δρυμών από φωτογραφίες τους, β) την πλοήγηση σε επιλεγμένα μονοπάτια και τον εντοπισμό σημείων ενδιαφέροντος (σπήλαια, φαράγγια, μνημεία κ.λπ.) και γ) τον εντοπισμό γειτονικών γεωγραφικών ορόσημων (κορυφές, ποτάμια, οικισμούς κ.λπ.).

Το έργο στοχεύει, επιπλέον, στην διάχυση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ως μιας καλής πρακτικής ανάδειξης και διαφοροποίησης του τοπικού τουριστικού προϊόντος, ικανής να υποστηρίξει και να προωθήσει διάφορες μορφές ειδικού/εναλλακτικού τουρισμού (περιπατητικός, χιονοδρομικός, ορειβατικός, εκπαιδευτικός, πολιτιστικός τουρισμός κ.λπ.), συμβατής με τις προτεραιότητες και τους στόχους της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στον τομέα του τουρισμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και κατάλληλης να επεκταθεί και σε άλλες Περιφέρειες της Ελλάδας.

Ενότητες εργασίας

Γνωσιακή Βάση Χλωρίδας

 • Μελέτη και καταγραφή της τοπικής χλωρίδας. Θα δοθεί προτεραιότητα στα πιο ενδιαφέροντα φυτικά είδη (ενδημικά και σπάνια, κυρίαρχα και χαρακτηριστικά συγκεκριμένων ενδιαιτημάτων, είδη που συνδέονται με τοπικές χρήσεις και παραδόσεις, κλπ.).
 • Παραγωγή δίγλωσσου πληροφοριακού υλικού για τη χλωρίδα (π.χ. κοινές ονομασίες, γεωγραφική εξάπλωση, οικότοποι, περίοδοι ανθοφορίας/καρποφορίας, φαρμακευτικές ή άλλες ιδιότητες, ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία).
 • Παραγωγή φωτογραφικού υλικού για την προβολή της τοπικής χλωρίδας και για την εκπαίδευση συστήματος αναγνώρισης φυτικών ειδών, το οποίο θα ενσωματωθεί στην εφαρμογή επαυξημένης περιήγησης (ΕΕ4).
 • Θα δημιουργηθεί Βάση Δεδομένων της χλωρίδας Οίτης και Παρνασσού, η οποία θα προβάλλεται και θα είναι ελεύθερα διαθέσιμη σε ιστότοπο.

Ψηφιακό Υλικό Αποτύπωσης Φυσικού Περιβάλλοντος Δρυμών

 • Μελέτη πεδίου για την ψηφιακή αποτύπωση σημείων ενδιαφέροντος (Points of Interest-POIs) των Εθνικών Δρυμών
 • Λήψη 360ο βίντεο περιήγησης σε επιλεγμένα μονοπάτια, πανοραμική φωτογράφιση σημείων με εξαιρετική θέα και τριδιάστατη ψηφιοποίηση, ανακατασκευή ή/και μοντελοποίηση επιλεγμένων POIs, είτε ιδιαίτερου φυσικού κάλλους είτε τεχνητών.
 • Καταγραφές του ηχητικού περιβάλλοντος
 • Παραγωγή δίγλωσσου πληροφοριακού υλικού για τα επιλεγμένα POIs, το οποίο θα αναδεικνύει το πολιτιστικό απόθεμα των περιοχών (ιστορία, μυθολογία, λαϊκή παράδοση).

Εφαρμογή Eικονικής Περιήγησης

 • Επεξεργασία του πρωτογενούς ψηφιακού υλικού της ΕΕ2 και αξιοποίησή του για την ανάπτυξη διαδικτυακής διαδραστικής εφαρμογής εικονικής περιήγησης στους δρυμούς.
 • Δημιουργία γραφικού περιβάλλοντος για την εικονική περιήγηση με τη μορφή “ενεργών” χαρτών. Προβολή των ψηφιακών αποτυπώσεων επιλεγμένων μονοπατιών και σημείων ενδιαφέροντος και συνοδευτικών περιγραφικών στοιχείων.

Εφαρμογή περιήγησης επαυξημένης πραγματικότητας

Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές για τον εμπλουτισμό της εμπειρίας επιτόπιας περιήγησης στους δρυμούς. Περιλαμβάνει επιμέρους εφαρμογές:

 • AR εφαρμογή “παρακολούθησης” του περιηγητή-χρήστη σε επιλεγμένα μονοπάτια των δρυμών (θέση του στον χάρτη του μονοπατιού, απόσταση που έχει καλυφθεί/απομένει, υψομετρικές διαφορές) και επισήμανσης κοντινών σημείων ενδιαφέροντος (π.χ. σπήλαια, εκκλησάκια κ.λπ.) με προβολή σχετικών πληροφοριών.
 • AR εφαρμογή εντοπισμού γειτονικών γεωγραφικών ορόσημων (βουνών, ποταμών, κόλπων, χωριών κ.λπ.) και προβολής των ονομασιών τους και σύντομων πληροφοριών.
 • AR εφαρμογή οπτικής αναγνώρισης φυτικών ειδών των δρυμών με τεχνικές μηχανικής μάθησης και όρασης υπολογιστών.

Πιλοτική λειτουργία και αξιολόγηση της AR εφαρμογής – εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου

 • Πιλοτική χρήση της εφαρμογής από δείγμα επισκεπτών των δρυμών και αξιολόγηση της αποδεκτότητας, της χρηστικότητας και της ικανοποίησης των χρηστών.
 • Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου με βασικούς στόχους την εκτίμηση του κόστους που απαιτείται για την υλοποίηση ανάλογου έργου σε άλλους εθνικούς δρυμούς και τη μετατροπή των AR εφαρμογών σε εμπορικά προϊόντα.

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Συμμετοχή των εταιρειών της σύμπραξης σε εμπορικές – τουριστικές εκθέσεις με στόχο την προβολή και διάχυση της διαδικτυακής εφαρμογής και της AR εφαρμογής και την προσέγγιση τουριστικών επιχειρήσεων για την προβολή τους μέσω των εφαρμογών.